Betalningsinformation

Priserna på Asedo.se (Privatkund) uppdateras varje dygn och visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan. Asedo Online AB äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan Asedo Online AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 399 kr inklusive moms för att täcka Asedo Online AB´s kostnader för frakt och administration.

- Försäljning sker mot kontokort utfärdade i Sverige.

- Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.

- Leverans sker endast inom Sverige.

Orderläggning
Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som ordererkännande via e-post. Mottagningsbekräftelsen utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Asedo Online AB´s eller aktuell distributörs lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg samt faktura.

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk. förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger Asedo Online AB rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras. Vid betalning via Klarna, reserverar vi oss för slutförsäljning av beställda produkter under behandlingstiden av Kundens kreditansökan.

Säkra betalningar
Vi samarbetar med PayEx för att genomföra kortbetalningar i vår Internetbutik och säkra betalningar där vi har SSL-certifikat. När ni valt det som ni vill köpa skall ni välja det konto- eller betalkort som ni vill betala med. Ni fyller i kortnummer, giltighetstid och säkerhetskoden som finns på kortets baksida. Allt informationsutbyte överförs krypterat (i oläsbar form) vilket gör att informationen blir "insynsskyddad" och oåtkomlig för utomstående. Ni kan som mest handla för 20 000 kr per köptillfälle.

Dela upp betalningen
Genom ett samarbete med Klarna kan vi erbjuda dig möjligheten att dela upp din betalning. Du kan handla för mellan 1 000 kr och 25 000 kr. Du kan ha ett eller flera pågående delbetalningsköp och Klarna sammanställer dem på en kontofaktura månatligen. Givetvis kan du när som helst under delbetalningstiden betala hela den kvarvarande skulden. När du väljer att dela upp betalningen av ditt köp och bekräftar din order görs din ansökan om delbetalning. Du får genast besked om din ansökan beviljats och vi kan behandla din order omgående. Skulle din ansökan inte bli beviljad kan du gå tillbaka till kassan och välja ett annat betalsätt.