Försäljningsvillkor Privatkund

Allmänna Försäljningsvillkor för privatkunder

Nedan finner du Asedo Online ABs allmänna försäljningsvillkor för konsument version 2017:1 som gäller från och med 23 mars 2017.

Allmänt

Asedo Online AB (559099-7127) har som ambition att alltid ge hög service till våra kunder, och därför arbetar vi efter nedanstående köp- och leveransvillkor. Vid frågor, funderingar eller annan feedback; vänligen kontakta oss här.

Som konsument som handlar hos Asedo Online AB omfattas du av KonsumentköplagenKonsumenttjänstlagen Distansavtalslagen. För din säkerhet som kund följer vi alltid Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer i eventuella tvister. Skulle något se felaktigt ut ber vi dig hjälpa oss genom att rapportera felet till oss snarast. Gällande företag tillämpas andra villkor på vissa områden, där vi följer gällande branschpraxis och de lagar som finns. Är du näringsidkare och vill läsa försäljningsvillkor för näringsidkare, klicka här.

Tillämplighet

Asedo Online ABs Allmänna försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Asedo publicerade försäljningsvillkor. De gäller dig som handlar hos oss som konsument.

Priser

Priser på produkter på Asedo.se (Privatkund) uppdateras i realtid och visas inklusive 25 % moms. Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan. Asedo Online AB äger rätt att ändra priserna på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan Asedo Online AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Betalning

Försäljning sker mot kontokort utfärdat i Sverige eller mot faktura eller delbetalning/konto, vilket Asedo gör i samarbete med Klarna. Klarna ansvarar i detta fall för kreditbedömning, avisering och betalningsmottagning. Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24 % + gällande referensränta. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress.

Vid köp hos oss medföljer alltid en följesedel med varje leverans, vilken gäller som kvitto ditt köp. Om du valt fakturabetalning räknas även fakturan som ett kvitto.

Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Asedo accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som ”Tack för din beställning” via e-post. Detta mail utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Asedo Online AB´s eller aktuell distributörs lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg. Bindande avtal kommer till stånd när ordern är på väg till kunden, inte tidigare än det.

Ändring/avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos Asedo Online AB eller hos våra distributörer. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Då våra order hanteras löpande kan denna tid för ändring eller avbeställning variera. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen hanterats av Asedo eller distributör. Avbeställning ska meddelas Asedo kontakta oss här. Om ordern har hunnit expedieras av Asedo Online AB eller hos våra distributörer kan du dock komma att debiteras kostnad för ej utlösta paket med en avgift om f.n. 495 kr inklusive moms för att täcka Asedo Online AB´s kostnader för frakt, returhantering och administration.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga order. Den totala fraktkostnaden räknas ut i kassan innan order läggs då det framgår vad varorna vägen på vilket sätt varan/varorna kan skickas. Grundfrakten är alltid 99 kr inkl. moms per order om inget annat anges. Undantag även för gods som levereras på pall (tex. LCD & Plasma TV > 22″) debiteras 399 kr inkl. moms.

Varor kan ej avhämtas hos Asedo.

Läs mer om fraktkostnad här.

Leverans

Order på produkter som finns i lager har en leveranstid på 1-3 vardagar efter ordern lämnat lagret. Orderbekräftelse skickas endast per e-post och då till den e-mailadress du angivit vid orderläggning. Leveranstiden innebär att Asedo Online AB vanligen kan skicka varan 1-2 dagar efter beställning från distributörs lager. Lagersaldo 0 st innebär att varan eventuellt har en längre leveranstid.

Då vi enbart samarbetar med externa distributörer kan produkterna i din order komma att levereras i flera försändelser från olika distributörer.

Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 15 kg. Kollin med vikt mellan 15-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Asedo Online AB står för risken för varan tills varan är utlämnad till kund. Alla beställningar måste hämtas senast 14 dagar efter de kommit till utlämningsställe. Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut.

Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 495 kr inklusive moms för att täcka Asedo Online AB´s kostnader för frakt, returhantering och administration.

Leverans sker endast inom Sverige.

Varor kan ej avhämtas hos Asedo.

När order har behandlats på distributörs lager finns det ingen möjlighet att ändra leveransadress.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till Asedo Online AB eller distributör debiteras en avgift om 495 kr inkl. moms för att täcka Asedo Online AB´s kostnader för frakt, returhantering och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

Ständigt mörka/lysande pixlar på TFT-skärmar

På alla produkter med s.k. platt bildskärm (TFT) finns risken att det kan finnas ständigt lysande eller ständigt mörka pixlar redan vid leverans av produkten. Detta är inte att betrakta som ett fel i varan i sig utan hänförts till kvalitetsmässiga variationer i bildelementen som uppstår under tillverkningen. Antal tillåtna ständigt lysande/mörka pixlar varierar mellan tillverkarna men de flesta håller sig till standarden ISO 13406-2 (TFT-skärmar, skärmar på bärbara datorer, etc. räknas till klass II bildelement om inte annat framgår av produktinformationen). Ständigt lysande/mörka pixlar kan även uppstå efter en tids användning av skärmen. Även detta är normalt och faller inte under garanti såvitt inte antalet överstiger det tillåtna antalet enligt ISO 13406-2 eller respektive tillverkares garantivillkor. Asedo Online AB lämnar inga ytterligare garantier avseende ständigt lysande/mörka pixlar än den av tillverkaren specificerade.

Reklamation och Garanti

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Reklamation och garantiärende erbjuds av respektive tillverkare och gällande garantivillkor för dessa (EJ av Asedo Online AB). Garantitiden kan även skilja sig åt mellan olika produkter, detta specificeras i produktinformationen. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art, där de flesta fall hanteras av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker. Asedo Online AB står inte för reserv- eller reparationsdelar under garantitiden. Garantierna delas in i:
1. DOA, produkten fungerar ej vid uppackning
2. Normal garanti.
Kunden har aldrig bättre rätt mot Asedo Online AB än vad Asedo Online AB har mot respektive tillverkare och distributör. Om varan visar sig vara felfri eller inte godkänns som reklamation eller garantiärende av distributören debiteras kunden en avgift om 495 kr inklusive moms för att täcka kostnader för returen. När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Asedo dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).

Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende. Den gäller inte heller vid yttre åverkan på produkten, som till exempel tappskador, fukt eller till följd utav åska. För mer specifik information om din produkts garanti var god se i bruksanvisningen till produkten.

Konsuments (privatkund) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Asedo Online AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits eller nedladdning av datorprogram, ljud- och bildupptagningar påbörjats. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer).

Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick och sändes tillbaka i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Varor som levererats på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

När du ångrat köpet ska du få tillbaka dina pengar snarast eller senast inom 30 dagar ifrån mottagandet. Vi återbetalar inte fraktkostnaden du betalat vid orderläggande.  Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vid retur ska du följa instruktionerna på länken ovan.

I det fall ångerrätten önskas nyttjas är du som kundansvarig för kostnader och kvalitet i och med returen. Varan bör förpackas väl i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Varor som levererats på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Asedo Online AB för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris. Eventuellt prisavdrag fastställs vid undersökning av mottagen retur.

Vi accepterar endast företagspaket och kommer EJ hämta ut paket som skickas med annat fraktsätt och din vara kommer returneras från utlämningsställe. I de fall en retur görs med annat fraktsätt tar vi ut en avgift för att hämta ut försändelsen på utlämningsställe om 250 kr inkl. moms.

Jag vill ångra mitt köp, hur går jag tillväga?

För att returnera din vara behöver du vara inloggad och sedan klicka på "Mina sidor" > Returer > Fyll i alla fält och skriv utförliga kommentarer och bekrivningar, klicka på spara. Gå tillbaka till Returer och se ditt returnummer. Efter erhållet returnummer skickas varan till:

Asedo Online AB
Telefonvägen 30
126 26 Hägersten (Stockholm)
Att: "Returnummer"

OBS! Returnummer måste bifogas i paketet eller anges på adresslapp för gondkännd retur. 

OBS! Vi accepterar endast posten/dhl/bring företagspaket med leverans till adress ovan.

Paket som skickas med annat fraktsätt kommer EJ hämtas och returneras till avsändaradressen.

I det fall ångerrätten önskas nyttjas är du som kund ansvarig för kostnader och kvalitet i och med returen. Varan bör förpackas väl i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Varor som levererats på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Läs mer om returer här

Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Asedo här. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Asedo enligt ovan.

Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Asedo Online AB lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

Ansvar för fel

Asedo Online AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932). Asedo Online AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel – men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Tänk på att alltid ta backup på viktig data, Asedo Online AB kan ej återskapa eller ta backup på kunders data i händelse av reklamation.

Teknisk support

För teknisk support – användarstöd – allmänt eller vid fel i vara, har Asedo Online AB rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör finner du Här. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. Asedo Online AB kan ej tillhandahålla support på produkter.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

Personuppgifter

Genom att skapa ett konto samtycker du till att Asedo Online AB behandlar dina personuppgifter för de ändamål och på de villkor som framgår av Asedo Online ABs integritetspolicy.

Asedo Online AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Asedo Online AB och på Asedo.se. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa utskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post.

Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på shop.asedo.se ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Om du ger dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kontot vara behöriga att lägga beställningar för den juridiska personens räkning. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Asedo Online AB detta och att omedelbart byta ditt lösenord.

Särskilda villkor för programvaror

Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Immateriella rättigheter

Innehållet på Asedo:s webbsida ägs av Asedo Online AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Asedo Online AB.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Asedo Online AB.

Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Asedo:s webbsida möjliggör för besökare att lämna Asedo:s webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Asedo och Asedo bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Asedo tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Asedo av aktuell webbsida.

Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Asedo Online AB har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

Du kan även använda EU:s hemsida för tvistlösning på nätet http://ec.europa.eu/odr

Force majeure

Asedo Online AB kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Asedo Online ABs kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet. Asedo Online AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Asedo Online AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Asedo Online AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Med hänsyn till kundens förståelse kan även priserna på bekräftade beställningar ändras av omständigheter som Asedo Online AB inte rår över (valutaändring, ändring av moms, leverantörskampanjer eller ev. övriga prisfel).

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Asedo Online ABs webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Asedo Online ABs skriftliga samtycke.

Asedo Online AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.