Pixelpolicies

Pixelpolicies, ständigt lysande/mörka pixlar på TFT-skärmar

På alla produkter med s.k. platt bildskärm (TFT) finns risken att det kan finnas ständigt lysande eller ständigt mörka pixlar redan vid leverans av produkten. Detta är inte att betrakta som ett fel i varan i sig utan hänförts till kvalitetsmässiga variationer i bildelementen som uppstår under tillverkningen. Antal tillåtna ständigt lysande/mörka pixlar varierar mellan tillverkarna men de flesta håller sig till standarden ISO 13406-2 (TFT-skärmar, skärmar på bärbara datorer, etc. räknas till klass II bildelement om inte annat framgår av produktinformationen). Ständigt Lysande/mörka pixlar kan även uppstå efter en tids användning av skärmen. Även detta är normalt och faller inte under garanti såvitt inte antalet överstiger det tillåtna antalet enligt ISO 13406-2 eller respektive tillverkares garantivillkor. Nedan finner du information om de olika tillverkarnas respektive pixelpolicy.

I standarden ISO 13406-2 delas TFT-element in i fyra olika klasser, klass I, klass II, klass III och klass IV. TFT-element som hänförs till klass I får ej innehålla ständigt lysande eller mörka pixlar. Till denna kategori hör TFT-element avsedda för t ex militärt bruk eller för användning i medicinsk apparatur. 

För TFT-element som hänförs till klass II tillåts ett visst antal ständigt lysande/mörka pixlar räknat per antal miljoner pixlar skärmen består av. Alla TFT-element avsedda för företags- eller konsumentmarknaden faller under klass II. Klass III och IV tillåter än fler defekta pixlar men element klassade som III eller IV förekommer nästan inte på den svenska marknaden.

Om en skärm skall bedömas som felaktig måste antalet döda eller felaktiga pixlar överstiga ett visst antal och det är detta som definieras i tillverkarnas pixelpolicy. En skärm som håller sig inom marginalerna som definieras i pixelpolicyn anses inte vara felaktig och kommer inte att bytas ut. 

Asedo Sverige AB lämnar inga ytterligare garantier avssende ständigt lysande/mörka pixlar än den av tillverkaren specificerade. 

Värt att nämna är att väldigt få skärmar har pixelfel då tillverkningsprocessen är mycket effektiv.

Acer
Maximalt 4 defekta pixlar per miljon pixlar på skärmen beroende på placering.
Ring Acers support på 020-252 500 för ytterligare info angående pixelpolicyn.

AOC
Enligt ISO 13406-2
Information om bedömningen, kontakta AOC:s serviceombud på telefon 0470-705454.

BenQ

Enligt ISO 13406-2. 

Compaq
Se HP

Dell
Läs Dell:s pixelpolicy

DiBoss
I en vanlig panel med upplösningen 1366x768 finns det fler än 3,14 miljoner bildpunkter.
Av dessa bildpunkter tillåts att max tolv punkter har en defekt.

Eizo
Eizo’s samtliga bildskärmar har som standard full garanti vid defekta hela pixlar. Vidare ger Eizo vid subpixelfel (röd eller grön eller blå) garanti som i samtliga fall överträffar ISO standarden 13406-2 klass II. Vänligen kontakta EIZO direkt på 08-590 800 00 för frågor kring detta.

Fujitsu-Siemens
Enligt ISO 13406-2. Läs Fujitsu-Siemens pixelpolicy för bärbara datorer och TFT-skärmar. För frågor kring detta, vänligen kontakta Fujitsu-Siemens felanmälan på telefon 08-588 883 00.

Gericom
Pixelgarantin för Gericoms LCD-TV följer ISO standarden 13406-2 Klass II.

Hansol
Mellan 7 och 17 defekta pixlar per skärm beroende på storlek. För mer information eller frågor angående Hansols pixelpolicy, vänligen kontakta Anovo Nordic på telefon 013-20 24 54

Hercules
Max 3 pixelfel för Prophetview 720, max 4 pixelfel för Prophetview 920. För mer information eller frågor vänligen kontakta Hercules direkt för frågor kring detta, telefon 08-519 920 32.

Hitachi
Skärmen kan dömas ut med en trasig pixel beroende på placering. Hitachi har ingen formulerad pixelpolicy utan avgör från fall till fall. Vänligen kontakta Hitachi direkt på 08-562 711 00 för frågor kring detta.

HP
Enligt ISO 13406-2 beroende på modell. För mer information eller frågor angående HP:s pixelpolicy, vänligen kontakta HP på telefon 0771-303000.

LG
Upp till 4 felaktiga pixlar. För mer information och frågor, vänligen kontakta Anta Service på 0680-71 66 54.

NEC
Enligt ISO 13406-2.
Information om bedömningen, kontakta, vänligen kontakta NEC på telefon 08-635 92 00.

Philips
Mellan 4 och 10 defekta pixlar per skärm beroende på modell och storlek.
Vissa modeller har s k "Zero bright dot warrany" vilket innebär att skärmen ej får ha några döda lysande pixlar. För mer information om Philips pixelpolicy, vänligen kontakta Philips support på telefon 08-632 00 16.

Samsung
Mellan 5 och 10 defekta pixlar per skärm beroende på storlek.
Läs Samsungs pixelpolicy

Sanyo
Läs Sanyos pixelpolicy

Sony
Enligt ISO 13406-2.
Sony VAIO-datorer - Sju eller fler döda pixlar
Läs mer

Viewsonic
Enligt ISO 13406-2.
Läs mer

Zepto
5 lysande trasiga pixlar.
5 mörka trasiga pixlar.
Dock får det inte vara mer än 8 pixelfel tillsammans.
Avstånden mellan 2 trasiga pixlar får inte vara mindre än 15 mm.


<< Tillbaka till föregående sida