Vi guidar dig

Kablage

Med grenuttag från Deltaco väljer du rätt längd och rätt antal uttag för varje situation

Nätverskablar i olika färger och längder

Bildskärmskablar i olika längder och färger

Med aktiva kablar så kan du koppla ihop enheter som är längre bort än en passiv kabel klarar